Wonderfulcabinet.com

ตู้กันชื้น Huitong รุ่น i-Cabi ชนิด HD-series จอแสดงผลแบบเข็มอนาล็อก (Dial Analog Display Hygrometer)

สเปคและคุณสมบัติ:

.
Huitong ตู้กันชื้น รุ่น i-Cabi HD-20 จอแสดงผลแบบเข็มอนาล็อก ความจุ 20 ลิตร - สีดำ  

HUITONG ตู้กันชื้น รุ่น i-Cabi HD-20
จอแสดงผลแบบเข็มอนาล็อก ขนาดความจุ 20 ลิตร - สีดำ


คุณลักษณะเฉพาะ สำหรับรุ่น i-Cabi HD ซีรี  ::
หน้าจอแสดงผลค่าความชื้น  :  หน้าปัทม์แสดงผลแบบเข็มอนาล็อก

ขนาดภายนอก :
ก30.0xล34.0xส37.5ซม.
ความจุ :  20 ลิตร  จำนวนถาดชั้นวาง :  1 ชั้น
จำนวนประตู :  1 ประตู
ระบบความคุมความชื้น :  ระบบออโต้ ตั้งค่าได้ 3 ช่วง H-M-L (สวิตซ์ตั้งค่าความชื้น อยู่ที่ตัวเครื่องด้านหลังตู้
น้ำหนักสุทธิ : 6 กก.  (6000 กรัม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง :
ก37.0xล37.0xส43.0ซม.
น้ำหนักรวม :  8 กก.  (8000 กรัม) 

 

น้ำหนัก : 8000 กรัม
ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 37 x 37 x 43 ซม.

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
Click for shopping online thru website
Huitong ตู้กันชื้น รุ่น i-Cabi HD-20 จอแสดงผลแบบเข็มอนาล็อก ความจุ 20 ลิตร - สีดำ
 
.
.
.
Huitong ตู้กันชื้น รุ่น AD-040N จอแสดงผลดิจิตอล ความจุ 40 ลิตร - สีดำ  

HUITONG ตู้กันชื้น รุ่น AD-040N
จอแสดงผลดิจิตอล ขนาดความจุ 40 ลิตร - สีดำ


คุณลักษณะเฉพาะ สำหรับรุ่น AD ซีรี  ::
หน้าจอแสดงผล  :  หน้าปัทม์แสดงผลแบบดิจิตอล

ขนาดภายนอก :
ก33.1xล32.0xส47.1ซม.
ความจุ :  40 ลิตร  จำนวนถาดชั้นวาง :  2 ชั้น
จำนวนประตู :  1 ประตู
น้ำหนักสุทธิ : 12 กก.  (12000 กรัม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง :
ก40.0xล38.0xส55.0ซม.
น้ำหนักรวม :  13 กก.  (13000 กรัม) 

 

น้ำหนัก : 13000 กรัม
ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 40 x 38 x 55 ซม.

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
Click for shopping online thru website
Huitong ตู้กันชื้น รุ่น AD-040N จอแสดงผลดิจิตอล ความจุ 40 ลิตร - สีดำ
 
.
.
.
Huitong ตู้กันชื้น รุ่น AD-060N จอแสดงผลดิจิตอล ความจุ 60 ลิตร - สีดำ  

HUITONG ตู้กันชื้น รุ่น AD-060N
จอแสดงผลดิจิตอล ขนาดความจุ 60 ลิตร - สีดำ


คุณลักษณะเฉพาะ สำหรับรุ่น AD ซีรี  ::
หน้าจอแสดงผล  :  หน้าปัทม์แสดงผลแบบดิจิตอล

ขนาดภายนอก :
ก35.1xล31.8xส55.9ซม.
ความจุ :  60 ลิตร  จำนวนถาดชั้นวาง :  2 ชั้น
จำนวนประตู :  1 ประตู
น้ำหนักสุทธิ : 15 กก.  (15000 กรัม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง :
ก43.0xล40.0xส64.0ซม.
น้ำหนักรวม :  17.0 กก.  (17000 กรัม) 

 

น้ำหนัก : 17000 กรัม
ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 43 x 40 x 64 ซม.

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
Click for shopping online thru website
Huitong ตู้กันชื้น รุ่น AD-060N จอแสดงผลดิจิตอล ความจุ 60 ลิตร - สีดำ
 
.
.
.
Huitong ตู้กันชื้น รุ่น AD-080N จอแสดงผลดิจิตอล ความจุ 80 ลิตร - สีดำ  

HUITONG ตู้กันชื้น รุ่น AD-080N
จอแสดงผลดิจิตอล ขนาดความจุ 80 ลิตร - สีดำ


คุณลักษณะเฉพาะ สำหรับรุ่น AD ซีรี  ::
หน้าจอแสดงผล  :  หน้าปัทม์แสดงผลแบบดิจิตอล

ขนาดภายนอก :
ก40.4xล38.3xส65.3ซม.
ความจุ :  80 ลิตร  จำนวนถาดชั้นวาง :  2 ชั้น
จำนวนประตู :  1 ประตู
น้ำหนักสุทธิ : 18 กก.  (18000 กรัม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง :
ก45.0xล44.0xส73.0ซม.
น้ำหนักรวม :  20 กก.  (20000 กรัม) 

 

น้ำหนัก : 20000 กรัม
ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 45 x 44 x 73 ซม.

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
Click for shopping online thru website
Huitong ตู้กันชื้น รุ่น AD-080N จอแสดงผลดิจิตอล ความจุ 80 ลิตร - สีดำ
 
.
.
.
Huitong ตู้กันชื้น รุ่น AD-080-II จอแสดงผลดิจิตอล ความจุ 80 ลิตร - รุ่นหน้ากว้างพิเศษ - สีดำ  

HUITONG ตู้กันชื้น รุ่น AD-080-II
จอแสดงผลดิจิตอล ขนาดความจุ 80 ลิตร - สีดำ

- รุ่นหน้ากว้างพิเศษ

คุณลักษณะเฉพาะ สำหรับรุ่น AD ซีรี  ::
หน้าจอแสดงผล  :  หน้าปัทม์แสดงผลแบบดิจิตอล

ขนาดภายนอก :
ก58.0xล38.0xส49.0ซม.
ความจุ :  80 ลิตร  จำนวนถาดชั้นวาง :  1 ชั้น
จำนวนประตู :  1 ประตู
น้ำหนักสุทธิ : 17 กก.  (17000 กรัม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง :
ก64.0xล44.0xส55.0ซม.
น้ำหนักรวม :  19 กก.  (19000 กรัม) 

 

น้ำหนัก : 19000 กรัม
ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 64 x 44 x 55 ซม.

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
Click for shopping online thru website
Huitong ตู้กันชื้น รุ่น AD-080-II จอแสดงผลดิจิตอล ความจุ 80 ลิตร - รุ่นหน้ากว้างพิเศษ - สีดำ
 
.
.
.
Huitong ตู้กันชื้น รุ่น AD-100N จอแสดงผลดิจิตอล ความจุ 100 ลิตร - สีดำ  

HUITONG ตู้กันชื้น รุ่น AD-100N
จอแสดงผลดิจิตอล ขนาดความจุ 100 ลิตร - สีดำ


คุณลักษณะเฉพาะ สำหรับรุ่น AD ซีรี  ::
หน้าจอแสดงผล  :  หน้าปัทม์แสดงผลแบบดิจิตอล

ขนาดภายนอก :
ก45.4xล38.3xส71.0ซม.
ความจุ :  100 ลิตร  จำนวนถาดชั้นวาง :  3 ชั้น
จำนวนประตู :  1 ประตู
น้ำหนักสุทธิ : 21 กก.  (21000 กรัม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง :
ก50.0xล44.0xส77.0ซม.
น้ำหนักรวม :  24 กก.  (24000 กรัม) 

 

น้ำหนัก : 24000 กรัม
ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 50 x 44 x 77 ซม.

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
Click for shopping online thru website
Huitong ตู้กันชื้น รุ่น AD-100N จอแสดงผลดิจิตอล ความจุ 100 ลิตร - สีดำ
 
.
.
.
Huitong ตู้กันชื้น รุ่น AD-120N จอแสดงผลดิจิตอล ความจุ 120 ลิตร - สีดำ  

HUITONG ตู้กันชื้น รุ่น AD-120N
จอแสดงผลดิจิตอล ขนาดความจุ 120 ลิตร - สีดำ


คุณลักษณะเฉพาะ สำหรับรุ่น AD ซีรี  ::
หน้าจอแสดงผล  :  หน้าปัทม์แสดงผลแบบดิจิตอล

ขนาดภายนอก :
ก40.4xล38.3xส96.2ซม.
ความจุ :  120 ลิตร  จำนวนถาดชั้นวาง :  5 ชั้น
จำนวนประตู :  1 ประตู
น้ำหนักสุทธิ : 28 กก.  (28000 กรัม)

ขนาดบรรจุภัณฑ์พร้อมขนส่ง :
ก45.0xล44.0xส102.0ซม.
น้ำหนักรวม :  30 กก.  (30000 กรัม) 

 

น้ำหนัก : 30000 กรัม
ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 45 x 44 x 102 ซม.

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต
Click for shopping online thru website
Huitong ตู้กันชื้น รุ่น AD-120N จอแสดงผลดิจิตอล ความจุ 120 ลิตร - สีดำ สนใจติดต่อ โทร 086-999-4833
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
หน้า / Page :   ตู้กันชื้น  Wonderful จอแสดงผลแบบเข็มอนาล็อก หน้า 1 -- Wonderful Dry Cabinets - Dial Hygrometer Display Page 1   ตู้กันชื้น  Wonderful จอแสดงผลแบบดิจิตอล i-series หน้า 2 -- Wonderful Dry Cabinets - Digital Hygrometer Display i-series Page 2   ตู้กันชื้น  Wonderful จอแสดงผลแบบดิจิตอล is-series หน้า 3 -- Wonderful Dry Cabinets - Digital Hygrometer Display is-series Page 3   ตู้กันชื้น Huitong จอแสดงผลแบบดิจิตอล AD-series หน้า 4 -- Huitong Dry Cabinets - Digital Hygrometer Display AD-series Page 4   ตู้กันชื้น Huitong จอแสดงผลและตั้งค่าดิจิตอล DHC-series หน้า 5 -- Huitong Dry Cabinets - Digital Hygrometer Setting and Display DHC-series Page 5  
                       

HUITONG Dry Cabinets :

HUITONG Dry Cabinets : We focus on the quality development and satisfactory variety of anti-humidity products. Now, we bring safety concept in our products and introduce to you. We offer the i-Cabi Analog Dry Cabinets in several level of capacity and a lot of models : i-Cabi HD-20, i-Cabi i-040, i-Cabi i-060, i-Cabi i-080, i-Cabi i-100, etc.

Storing Humidity Reference

Relative Humidity (RH) : Storing humidity applications

40%RH - 50%RH : video camera, camera, lens, microscope, telescope, negative, tape, video slide, microfilm, various optic products, CD, VCD, DVD, HD DVD disc, Blu-ray disc, various hi-fi stereo, computer products, books, ancient paintings, paper coins, stamps, works of art, etc.

30%RH - 40%RH : precise metal material, electronic, pottery and porcelain, semiconductor, PCB, indicator, various precise instrument, metallurgic and music instrument, clothes, leather, gold and silver, various treasure collectors, etc.

Under 30%RH : Chinese medicines, tea leaves, seeds, spices, pollen, medicines, metallurgy, powder material, chemical raw material, etc.

 

To learn more about our huitong dry-cabinet products, and read some more articles and contents at Huitong Cabinets' Website - http://www.wonderfulcabinet.com.